Građevinsko zemljište 1.734 m2.

Medulin

277.000 €
  • Županija: Istarska
  • Mjesto: Medulin
  • Tip: Građevinsko zemljište
  • Namjena: zona stanovanja
  • Pozicija: blizina mora
  • Tip zemljišta: građevinsko
  • Površina: 1.734 m2

Prodaja: Građevinsko zemljište u Medulinu udaljeno cca 250 m od mora.

Površina zemljišta: 1.743 m2.

Važeća prostorno planska dokumentacija =PPU Općine Medulin, UPU Medulin.

MOGUĆNOST GRAĐENJA:

Moguće formiranje više građevinskih parcela.

Za samostojeće građevine = min 400 m2, za poluugrađene građevine = min 320 m2, za ugrađene građevine = min 240 m2.

Moguća gradnja vila sa bazenom, obiteljskih kuća.

Na jednoj građevnoj parceli max  3 jedinica (npr. 3 stana).

Max visina građevine 10 m, 3 nadzemne etaže.

SAMOSTOJEĆE GRAĐEVINE (kig):

– za građevne čestice od 400 – 800m2 = 30% ali ne manje od 10%

– za građevne čestice od 800 – 1200m2 = 25% ali ne manje od 12%

– za građevne čestice iznad 1200m2 = 20% ali ne manje od 15%

POLUUGRAĐENE GRAĐEVINE (kig):

– za građevne čestice od 320 – 500m2 = 45% ali ne manje od 30%

– za građevne čestice od 500 – 1000m2 = 40% ali ne manje od 25%

– za građevne čestice iznad 1000m2 = 35% ali ne manje od 15%

UGRAĐENE GRAĐEVINE (kig):

– za građevne čestice od 240 – 300m2 = 50% ali ne manje od 35%

– za građevne čestice od 300 – 500m2 = 45% ali ne manje od 25%

– za građevne čestice iznad 500m2 = 35% ali ne manje od 15%

Sva potrebna infrastruktura neposredno do-uz parcelu.

Više info.: Agent za posredovanje Zdravko Šimić.

Telefon: +385 (0)91 5358798, (0)99 5358798.

E-mail: info@zdravko.hr

Print Friendly and PDF

Županija: Istarska
Mjesto: Medulin

Kontaktirajte nas

Zdravko ŠIMIĆ
Agent za nekretnine
Tel.: +385 (0)91 535 8798
E-mail: info@zdravko.hr

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.